درباره آزمون 361

شفاف باشید، متفاوت باشید

این وب سایت جهت تسهیل در امر آزمون گیری و سنجش و همچنین آمادگی برای ورود به جهانی بزرگتر ساخته شده است . ساختنی با عشق و زحمت برای اینکه همه بتوانند از آن استفاده کنند. با معرفی اینگونه فعالیت ها به دوستان و آشنایانتان در ترویج علم به هر صورت ممکن سهیم باشید که تنها راه پیشرفت و راه علم اندوزی و کنجکاویست. با یادتان هستیم ، با ما همره باشید.
برای ارتباط با ما میتوانید به آی دی تلگرام مدیریت وب سایت پیام ارسال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

@mrlessonadmin

432000 دقیقه زمان صرف شده
40000 تست و نکته ی آموزشی
73000 دانش آموز زیر مجموعه
13 وب سایت علمی